Ylimääräinen yhdistyskokous

Pisaba ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Aika: 27.9. 2023 klo 18
Paikka: Bola liikuntakeskus kokoustila

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään pickleball-jaoston perustamista Pisaba ry:lle
  6. Vahvistetaan jaoston toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  7. Esitetään seuran taloushallinnon siirtämistä tilitoimisto Tilitaivaan tehtäväksi
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.