Päihteetön pelikenttä!

Päihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen. Päihteillä on monia urheilusuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia. Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle. Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön. Urheilun parissa toimivien aikuisten esimerkin voima on valtava (myös somekäyttäytyminen!). Esimerkillä vaikuttamisen lisäksi on hyvä tehdä selkeät pelisäännöt ja sopimukset, joita yhteisesti noudatetaan. Aikuisen velvollisuus on puuttua lapsen ja nuoren päihteiden käyttöön.

Hallituksen kokouksessa (14.1.) linjattiin, että seura edistää päihteetöntä elämäntapaa. Se tarkoittaa sitä, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan yhteydessä ei tupakoida, käytetä nuuskaa eikä sähkösavuketta, eikä esiinnytä alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihteiden käyttö ja niiden välittäminen on kiellettyä seuran tapahtumissa (mukaan lukien kilpailumatkat). Liikuntapaikalla ja sen läheisyydessä tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty. Valmentajat ja joukkueenjohtajat keskustelevat päihdeasioita myös junnujen vanhempainilloissa. Ehkäisevän päihdetyön materiaaliin voi tutustua täältä:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/FYFA/paihteeton_pelikentta_esite_print.pdf