Toimitsijat

Vastuujoukkuee huolehtii otteluiden järjestelyistä ja toimitsijat paikalle otteluun tai turnaukseen. Seuralla on tietokone sähköistä tulospalvelua varten. Puheenjohtaja säilyttää konetta. Hänen kanssaan on sovittava koneen toimittamisesta urheilutalolle.

Yksittäiset ottelut: Joukkueenjohtaja huolehtii, että paikalla on kolme 15 vuotta täyttänyttä toimitsijaa. Vähintään yhdellä toimitsijalla täytyy olla toimitsijakortti. Sähköisen tulospalvelun vuorot jaetaan etukäteen kauden alussa.  Otteluissa on nimetty toimitsijavastaava.

Turnaukset: Toimitsijatehtäviin pyydetään toimitsijat oman joukkueen yli 15-vuotiaista jäsenistä ja vanhemmista. Toimitsijatehtäviin tarvitaan 2-3 henkilöä. Tehtäviin kuuluvat sähköisen pöytäkirjan täyttäminen, pelikellon käyttäminen, maalivahtien torjuntojen laskeminen ja jäähykellot.  Paikalla pitää olla puoli tuntia ennen ottelun alkua. Yhden toimitsijan vuorossaan täytyy olla toimitsijavastuussa.

Poikkeuksista sovitaan erikseen sihteerin kanssa.

Tutustu näihin! Tulospalvelun ohjeet

Torneopal

https://salibandy.fi/fi/palvelut/toimitsijalle/toimitsijakoulutukset/