Pisabassa on turvallista harrastaa

Kiusaaminen on toisen ihmisen toistuvaa huonoa kohtelua eli lain tai hyvän tavan vastaisia tekoja tai käyttäytymistä. Kiusaaminen on aina vakava asia. Kiusaamista voi tapahtua monella tavalla, joten sen havaitseminen ja tunnistaminen voi olla vaikeaa. Äärimmillään se voi olla tietoista, jatkuvaa ja järjestelmällistä epäoikeudenmukaista toimintaa, jota vastaan kohteena oleva henkilö on puolustuskyvytön. Kiusaaminen voi pitkään jatkuessaan jopa vaarantaa kohteena olevan henkilön terveyden.

Jokaisella urheiluseuran toimintaan kuuluvalla henkilöllä on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Seuratoimintaan kuuluvan henkilön tulee kohdella toisia tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Jokaisella toimijalla on vastuu siitä, että kaikilla on turvallinen ja hyvä harrastusympäristö. Seurassa toimivien tulee asenteellaan ja teoillaan osoittaa, ettei yhteisössä sallita minkäänlaista epäasiallista kohtelua. Jokainen kantaa vastuuta yhteisön toimintakulttuurista.

Pisaba on luonut suunnitelman kiusaamisen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, joka löytyy materiaalipankista tämän artikkelin lopusta. Pisaba on nimennyt kaksi luottohenkilöä, joihin voi olla yhteydessä, jos kokee tulleensa kiusatuksi tai kohdelluksi epäasiallisesti. He vastaavat luottamuksellisesti ja vievät aina tarvittaessa asiaa eteenpäin.

Jaana Männikkö p. 0400241655

Jelena Murdasova p. 0449758991

Seura on mukana myös erilaisissa kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ehkäisevissä kampanjoissa. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin-yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Pisaba selvittää myös kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostaustat. Sihteeri pyytää suostumuksen, jotta voi tarkistaa rikosrekisteriotteen. Seura huolehtii tarkistuksen kustannuksista.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Auri Saloranta p. 0445031935