Kriisiviestintäohje

Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa seuran toimintaedellytykset tai maine on uhattuna. Kriisi voi koskea seuraa sisäisesti tai ulkoisesti. Kriisi voi olla onnettomuus tai turma joka vaatii selkeää viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Kriisiviestintää vaativia erityistilanteita ja poikkeusoloja ovat esimerkiksi:

 • Toimintaa uhkaavat erityistilanteet, kuten erilaiset onnettomuudet
  • tulipalot, liikenneonnettomuudet, luonnon ääriolosuhteet
 • Väkivallan teot tai uhkailut
 • Maineeseen liittyvät kriisit
  • henkilöstö- tai talouskriisi
  • organisaatioon tai sen johtoon kohdistuva julkisuuskriisi

Kriisistä ilmoittaminen

Ilmoita tapahtuneesta välittömästi puheenjohtajalle p. 0445031935. Jos puheenjohtaja on estynyt, varahenkilönä toimii varapuheenjohtaja p. 0400 241655. He antavat lisäohjeita siitä, kuinka tulee menetellä.

Ilmoita:

MITÄ ”Liikenneonnettomuus…

”MISSÄ ”Kuopiossa…

”MILLOIN ”Tänään noin kello 20.30…

”KUKA/KETKÄ ”Kyydissä olleet pelaajat…

”MIKSI ”Auto suistui ojaan…

”SEURAUKSET ”Kaksi pelaajaa loukkaantui vakavasti…

”TOIMENPITEET ”Toimitettiin ambulanssilla KYS:aan…

”LISÄTIEDOT ”Lisätietoja antaa NN numerosta…

Kriisiviestintä

Hallitus käynnistää tiedotuksen ohjeen mukaan tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua viestintää ja voidaan joutua antamaan tietoja ulkopuolisille. Seuran puheenjohtaja vastaa kriisiviestinnästä hallituksen avustamana. Ainoastaan puheenjohtaja antaa tietoja ulkopuolisille tahoille ja päättää sisäisestä viestinnästä. Puheenjohtajan estyessä yhteyshenkilönä toimii varapuheenjohtaja.

Tieto leviää sosiaalisessa mediassa salamannopeasti – myös väärä tieto, jota on myöhemmin vaikea oikaista. Siksi sosiaalisessa mediassa ei tule julkaista mitään tapahtumaan liittyvää spekulaatiota, näköhavaintoja, kuvia tai videoita – edes henkilökohtaisessa profiilissa. Vain viralliset tiedotteet julkaistaan. Kuolemantapauksissa menehtyneen omaisille tiedon saattaa VIRANOMAINEN (esim. poliisi). Seuran toimijat eivät anna näitä tietoja julkisuuteen.

KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET

 • Toimintaohjeet jäsenille: asiallinen tieto rauhoittaa mieltä ja hillitsee paniikkia.
 • Kriisitilanne edellyttää tehostettua johtamista ja viestintää. Kriisiviestintä voi onnistua vain, jos seuran normaaliajan viestintäkäytännöt ja rutiinit ovat kunnossa.
 • Avoin, nopea ja monikanavainen viestintä vahvistavat luottamusta seuran toimintakykyyn poikkeuksellisissakin olosuhteissa.
 • Kerro itse avoimesti, rehellisesti ja nopeasti, mutta älä spekuloi.
 • Nopeus ei saa ohittaa luotettavuutta.
 • Peittely, salailu tai valehtelu pahentaa tilannetta.
 • Tunnusta avoimesti virheet.
 • Kanna vastuu tilanteesta, älä vähättele, älä siirrä vastuuta äläkä syytä muita.
 • Kuuntele ja osoita myötätuntoa.

Pisaban puheenjohtaja on tilanteen vaatiessa yhteydessä Pieksämäen kaupungin kriisiryhmään.